Protistii pot fi paraziti?


dacă viermi în cap cum să tratezi

S-a stabilit că zimbrii adulţi sînt infestaţi cu 6 specii de paraziţi trematode — 1, nematode— 2, protiste — 3 : Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, Trichocephalus globulosa, Eimeria bovis, E. Bovinele care păşunează pe terenurile adiacente sînt infestate cu 5 specii de paraziţi trematode — 1, nematode — 1, protiste — 3 : F.

protistii pot fi paraziti? esame per papilloma virus

Analiza rezultatelor parazitologice demonstrează că agenţii parazitari atestaţi pot fi repartizaţi în 2 grupuri: obligatorii, pentru mamiferele sălbatice şi comune, pentru cele sălbatice şi domestice. S-a determinat că pentru zimbri protistii pot fi paraziti?

protistii pot fi paraziti?

specie este obligatorie, iar altele 5 sînt comune pentru rumegătoarele domestice bovine, ovine. Se recomandă să se efectueze cercetări ecologo-biologice complexe pentru stabilirea lanţului epizootic în menţinerea focarelor de infestare şi reinfestare a zimbrilor, precum şi examene parazitologice, de două ori pe an februarie-martie, octombrienoiembrieiar în funcţie de rezultat animalele să fie deparazitate.

numiți viermi mici la un copil

The adult bisons have been found to be infested with six species of parasites trematodes — 1, nematodes — 2, protists — 3 : Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, Trichocephalus globulosa, Eimeria bovis, E. The cattle pasturing on the nearby territory was infested with five parasite species trematodes — 1, nematodes — 1, protists — 3 : F. The analysis of the protistii pot fi paraziti?

findings demonstrate that the identified parasitic agents can be divided into two groups: obligatory parasites for wild animals and common parasites for both wild and domestic animals. One obligatory species and five species common for both wild and domestic ruminants cattle, sheep were detected in the bisons.

protistii pot fi paraziti?